Mesteri Község HÉSZ

Mesteri Község Építési Szabályzatának módosítási tervezete Polgármesteri tájékoztató l

Népszavazás 2016.

Szavazóköri jegyzőkönyv

Egészségügyi rendelet

3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatároz

 

Mesteri Község HÉSZ

október 24, 2016 in Önkormányzat

Mesteri Község Építési Szabályzatának módosítási tervezete

Polgármesteri tájékoztató levél

Partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályzat

HÉSZ tervezet

Népszavazás 2016.

október 3, 2016 in Egyéb

Szavazóköri jegyzőkönyv

Egészségügyi rendelet

szeptember 15, 2016 in Önkormányzat

3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Mesteri Falunap (képekben) – 2016

augusztus 10, 2016 in Hírek

« 1 A 3 »

Mesteri falunap 2016

július 29, 2016 in Hírek, Programajánló

MESTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 TISZTELETTEL MEGHÍVJA

A 2016. AUGUSZTUS 6-ÁN TARTANDÓ FALUNAPRA.

8 óra: Zenés utcai ébresztő

10 óra: Parasztolimpia a futballpályán

13:00-17:00: Falunapi Kavalkád a futballpályánál

  • kispályás labdarúgás
  • óriáscsúszda, trambulin, légvár
  • zenés délután Dalos Feryvel

14:00-17:00: Arcfestés, csillámtetoválás

Airsoft bemutató, majd kipróbálás

14:30-15:30: Csikósbemutató, majd lovaglási lehetőség

16:00: 11-es rúgó verseny

16:30-16:50: Agarász bemutató

16:50: Eredményhirdetés

17:00: Falunapi babgulyás elfogyasztása

18:00: Kulturális műsorok

18:00: Pápai Musical Stúdió előadása

18:30: Retro Hungária Erhardt György előadásában

19:00: Kapui Gyula

20:00: Mulatós slágerek Dömötör Balázzsal

20:50: Falunapi bál Dalos Fery közreműködésével

 

Kérjük, érezze jól magát, töltse velünk napját Read the rest of this entry →

Vadászterület határokra vonatkozó ajánlások

április 1, 2016 in Hírek, Önkormányzat

Vadászterület határát megállapító határozat módosítása

 

18-152350-504 vadászterület tulajdonosi közösségének határozatai.

 

Vas megye ajánlott vadászterületei 2017 – Áttekintő térkép

TÉRKÉP

 

18-152350-504 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlás

AJÁNLÁS

TÉRKÉP

 

18-152360-504 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlás

AJÁNLÁS

TÉRKÉP

 

18-152450-504 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlás

AJÁNLÁS

TÉRKÉP

 

18-152460-504 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlás

AJÁNLÁS

TÉRKÉP

Idegenforgalmi adó módosítása

január 12, 2016 in Hírek, Önkormányzat

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

9500 Celldömölk Városháza tér 1.

Tel: 95/777-804

Üi: Horváth Sándor

Tárgy: Idegenforgalmi adó módosítása

 

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom Tisztelt Címet, hogy Mesteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete illetékességi területén 2016. január 1. napjától módosította a vendégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adó mértékét, amely személyenként és vendégéjszakánként 280 Ft-ról 300 Ft-ra emelkedett.

A beszedett idegenforgalmi adót a bevallási nyomtatványon a beszedést követő hónap 15. napjáig kell bevallani és megfizetni Mesteri Község Önkormányzatának

11747044-15420796-03090000 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

Felhívom figyelmét, hogy adóbevallást NEMLEGES esetben is kell beadni.

Mellékelten küldöm a bevallási nyomtatványt a 2016.-tól érvényes adómértékkel.

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Celldömölk, 2015. november 19.

 

Horváth Sándor

ügyintéző

 

Hirdetmények

október 20, 2015 in Hírek

Kifüggesztés napja: 2016-07-13 – Levételének napja: 2016-08-13

Vadászterület földtulajdonosi gyűlés összehívása – 2016.08.19. – Tokorcs

Vadászterület földtulajdonosi gyűlés összehívása – 2016.08.30. -Sitke


Kifüggesztés napja: 2016-07-12 – Levételének napja: 2016-08-12

Vadászterület határának megállapítása – VA/FEF03/289-3/2016.

Vadászterület határának megállapítása – VA/FEF03/288-3/2016.

Vadászterület határának megállapítása – VA/FEF03/291-3/2016.

Vadászterület füldtulajdonosi gyűlésének összehívása – 2016.08.17. – Egyházashetye


Kifüggesztés napja: 2016-07-11 – Levételének napja: 2016-08-11

Vadászterület földtulajdonosi közösség gyűléslének összehívása – 2016.08.12. – Celldömölk


Kifüggesztés napja: 2016-03-31 – Levételének napja: 2016-05-02

Vas megye ajánlott vadászterületei 2017 – Áttekintő térkép

TÉRKÉP

18-152350-504 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlás

AJÁNLÁS

TÉRKÉP

18-152360-504 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlás

AJÁNLÁS

TÉRKÉP

18-152450-504 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlás

AJÁNLÁS

TÉRKÉP

18-152460-504 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlás

AJÁNLÁS

TÉRKÉP


2015. november 18-i árverési hirdetmény

2015. november 19.i árverési hirdetmény

Bursa Hungarica pályázat 2016.

október 9, 2015 in Hírek

Pályázati kiírás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

 

Mesteri Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. A pályázatokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9.

1) A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;

– doktori (PhD) képzésben vesz részt;

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

a) Az „A” típusú pályázatra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b) A „B” típusú pályázatra azok a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek, és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A “B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

3) A pályázat kötelező mellékletei:

„A” típusú pályázat

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A pályázóval egy háztartásban élő tanuló(k)/hallgató(k) iskolalátogatási/ jogviszony igazolása(i).

„B” típusú pályázat

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

b) A pályázóval egy háztartásban élő tanuló(k)/hallgató(k) iskolalátogatási/ jogviszony igazolása(i).

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

4) Az ösztöndíj időtartama

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév második féléve és a 2016/2017. tanév első féléve);

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév).

 

5) A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig: Az önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja; A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

6) Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a részletes pályázati kiírást figyelmesen olvassák el.

A pályázatról további információk beszerezhetők az önkormányzati hivatalban, illetve letölthetők a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ internetes oldalról, valamint a város honlapjáról www.mesteri.hu.

A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Tulok Gabriella oktatási szakreferens végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 110., tel: 95/777-809, e-mail: tulok.gabriella@celldomolk.hu) hétfő, szerda, csütörtök napokon 8–12, valamint 13–16 óra között, illetve kedden, pénteken 8–12 óra között.

Mesteri falunap 2015 képekben

augusztus 4, 2015 in Hírek