Falukirándulás 2018

Június 9-re autóbuszos kirándulást szervezett a település önkormányzata. 36 fő részvételével indultunk útnak. Mesteri lakosain kívül örömünkre szolgálván elfogadta a meghívást a Ság hegyi Borbarátok Egyesületének 8 tagja is. Első célállomásunk Szentantalfán a Gergely Pincészet volt. Az út a szemet gyönyörködtető Káli medencét át vitt, menet közben alapos tájékoztatót kaptunk Kovács Gyöngyitől, akinek ezúton is köszönjük. A pincészetbe Zsámboki Zoltán jóvoltából jutottunk el. 2 órás borkóstolás melletti tájékoztatást kaptunk minden egyes munkafázisról, majd végigsétáltunk az óriási tartályok és boroshordók között. Révfülöpön a Tóth Vendéglő következett, mivel túlléptünk a 12 órás időponton. Innen röviddel 14 óra után Salföldre látogattunk, ahol a Természetvédelmi Majorban csikós bemutató, lovaglás várt ránk, majd a major egyéb számos állatát tekintettük meg. Az utolsó megállóhely Badacsony volt, ahol a 25 fokos vízben lehetett mártózni avagy sétálni ki-ki igénye szerint. Kegyes volt hozzánk az időjárás is, így semmi sem akadályozta a jó hangulatot. Valóban élményekkel gazdagodva, s Kertész Pál sofőrnek köszönhetően jó utazással értünk haza. Valószínűleg mindenki kellemes érzésekkel gondol vissza ezen útra.

 

Mesteri Bora

Mesteri Bora

Két év szünet után ez év március 25-én ismét megtartotta Mesteri Község Önkormányzata a helyi és szomszédos szőlősgazdák részére borversenyét. A Danka Imre vezette, Söptei Józsefné és Zsámboki Zoltán alkotta Borvizsgáló Bizottság 25 üveg bort kóstolhatott. A tavalyi kedvező esztendőnek, a gondos gazdáknak, borkezelésüknek köszönhetően nagyon sikeres, eredményes versenynek lehettünk részesei. A leadott 25 mintából 13 arany, 8 ezüst és 4 bronz minősítés született. Fehér borból 14 üveg érkezett, ezek megosztása: 7 arany, 4 ezüst és 3 bronz. Vörös borból 5 arany, 2 ezüst, 1 bronz, rozé borból 1 arany és 2 ezüst értékelést kapott.

A borok kiértékelését, a díjak , oklevelek átadását követően kötetlen beszélgetés közben mindenki megízlelhette a verseny nedűit, illetve megkóstolhatta a Góczán Győző által tárcsán sütött finomságokat.

A díjazottak:

Fehér bor:  1. Takács Tibor  2. Jurasits Ferenc   3. Fülöp Zsolt

Vörös bor:  1. Büki László    2.  Takács Tibor    3.  Szélesi Tamás

Különdíjas:  Büki László rozéja

Bízunk benne, hogy a borbírálók által elmondott észrevételek még tovább fogják javítani e már most is kiemelkedő Ság hegyi és vásárosmiskei borokat.

Minden kedves szőlősgazdának gratulálunk és köszönjük a versenyen való részvételt.

Üdvözlettel:  Lórántfy Tibor, polgármester

Mesteri, 2018. április 19.

Lakóssági fórum

MESTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9551 Mesteri, Kossuth u. 49.

Me/5/1/2018.

Tisztelt Mesteri Lakosok!

A törvényi rendelkezés alapján, az építéssel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító, a településszerkezet, táji környezet vagy helyi adottság miatt jelentős területekre, a helyi építészeti örökség védelmére, a reklámhordozók elhelyezésére és tilalmára vonatozó követelményeket tartalmazó Településképi Rendelet szövegezése elkészült.

A Rendelet képviselő-testületi elfogadása előtt, tartalmának minél szélesebb körű megismertetése érdekében,

LAKOSSÁGI FÓRUMOT  tartunk,

melyre tisztelettel várok minden kedves helyi lakost,

2018. március 12-én (hétfőn), 17 órai kezdettel,

a Mesteri Művelődési Házba (Mesteri, Kossuth u. 49.).

A fórum alkalmával szóban, illetve az azt követő nyolc napon belül, papír alapon vagy elektronikus formában, minden vonatkozó lakossági észrevételt, javaslatot köszönettel fogadunk.

Az írásos észrevételeket a Tisztelt Lakosok, a polgármesterhez címzett, Mesteri Község Önkormányzata székhelyére (9551 Mesteri, Kossuth u. 49.) vagy a mesteri@mesteri.hu e-mail címre történő megküldéssel tehetik meg.

Részvételükre feltétlenül számítok.

Mesteri, 2018. február 26.

Tisztelettel:

Lórántfy Tibor

polgármester

Álláshirdetés – Település karbantartó

Mesteri Község Önkormányzata

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mesteri Község Önkormányzata

település karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, Mesteri, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karbantartási feladatok, favágás, fűnyírás, mezőgazdasági vontató vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állmpolgárság, cselekvőképesség, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lórántfy Tibor nyújt, a 0695777810 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mesteri Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9551 Mesteri, Kossuth Lajos utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Me/194/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: település karbantartó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület értékeli a pályázatokat és dönt a kiírásnak megfelelő pályázatról. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 25.