Önkormányzat

Elérhetőségek, ügyfélfogadási idők, rendeletek

Telefonszám: 95/445 030

E-mail: mesteripolg.hiv@globonet.hu

Az Önkormányzat ügyfélfogadása

Hétfő

9-15 pénzügyi előadó

9-12 járási ügysegéd

Kedd

nincs ügyfélfogadás

Szerda

9-15 pénzügyi előadó

Csütörtök

9-12 járási ügysegéd

Péntek

9-12 adóügyi előadó

Jegyző vagy aljegyző fogadóórája:

minden hónap 4. szerdáján

9 : 30 – 10 : 30

Polgármester fogadóórája

Lórántfy Tibor

Péntek

16.15 – 17.00

Körjegyző

Farkas Gábor

Adóügyi előadó

Horváth Sándor

Pénzügyi előadó

Pálffy Lászlóné

Gazdasági alkalmazott

Szijártó Gusztáv

Orvosi rendelés

Dr. Shrott Olga

Csütörtök

10.00-12.00

Falugazdász

Horváth Géza

Mobil: 06/70/319 02 52

Tel.: 06/95/424 461

 Rendeletek letöltése:

10(1997.(XII,18)sz.rendelet a helyi címer és zászló alapítás

11(2005.(XII.20.)sz. rendelet az idegenforgalmi adóról

13(2003.(XII.18.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a …

2(2006 (II.28) rendelete a szociális igazgatásról és egyes s…

3(2007.(IV.30.)sz. rendelete a szociális igazgatásról és szo…

4(1999.(VII.08.)sz. rendelet

5(2005(VII.27.) sz. rendelet az ebtartásról

6(2002.(X.30.)sz.rendelet a kommunális adóról szóló =(1998.(…

7(1998.(XII.15.)sz.rendelet a kommunális adóról

8(2002.(XII.31.) sz. rendelet a települési szilárd hulladék

8.(2000.(XI..26) sz. rendelet a temetőkről és a temetkezési

Önkormányzat felépítése

Szervezeti és működési szabályzat

Záró rendelkezések

Mesteri Község HÉSZ

Mesteri Község Építési Szabályzatának módosítási tervezete Polgármesteri tájékoztató l

Egészségügyi rendelet

3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatároz

Vadászterület határokra vonatkozó ajánlások

Vadászterület határát megállapító határozat módosítása   18-152350-504 vadászterül

Idegenforgalmi adó módosítása

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 9500 Celldömölk Városháza tér 1. Tel: 95/777-804

Haszonbérleti pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás a Mesteri HU22-20300 pályázati azonosító számú eljárás